Jyke on aloittanut työt yrityksessä. Jyke lähtee ensimmäiselle pitkälle rahtaukselle.